Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plyn Ukrajina nikdy nekradla


Ohledně k dodávkám plynu do evropských zemí


26.1.2009

V první dny nového roku Ukrajina spolu s většinou zemí evropského kontinentu přežila jednou z nejsložitějších mezinárodních energetických krizí, kdy Ruská Federace zastavila dodavku plynu evropským spotřebitelům.

Ukrajinská strana se potvrzovala  připravenost obnovit tranzit v plném obsahu postupně a bezpodmínečně od momentu postupného snížení a zastavení dodavek Ruskou Federací plynu pro tranzit do EU od 6.01.2009. V souladu s články 7(5) a 16 Smlouvy do Energetické chartě obnovení tranzitu  bylo definované ukrajinskou stranou jako absolutní priorita a nikdy nebylo spojené s narovnáním s RF kvůli plynovým otázkám. Důkazem toho je dodavky plynu Ukrajinou z vlastních rezerv do Moldavska a Bulharska.

Argumenty ruské strany o údajně neoprávněném odběru plynu, určovaného pro zemí EU, ze plynodopravní soustavy Ukrajiny úplně  nejsou odůvodněné. Ten fakt je potvrzen Komisařem EK pro otázky energetiky A. Pibalgsem  během tiskové konference 20. ledna 2009 v Kyjevě.

Ukrajina se zřetelně řídila a vždy se bude řídit podle všech svých mezinárodních smluvních závazek, včetně těch, které vzala na sebe  v rámcích Smlouvy o Evropské energetické chartě. Letošní plynový konflikt  prokázal  naléhavou potřebu efektivní společné energetické politiky EU a zapojeni do její realizace Ukrajiny  jako faktoru zachováni nezávislosti, suverenity a garance ekonomické bezpečí.

Ukrajina je připravena pracovat spolu s EU nad mechanismy odvrácení podobných konfliktů budoucnosti. Zásadními důkazy tomu jsou:    

·        Hotovost Ukrajiny pracovat spolu s EU nad modernizací GTS Ukrajiny. Důležitou událostí v tomto smyslu bude inventarizační konference ohledně modernizace GTS 23. března 2009 v Brusele.

·        Hotovost v nejbližší době skončit vyjednávání o připojení k Energetické společnosti.

·        Spolupráce Ukrajiny s EU s vůči realizací Energetické strategie Ukrajiny k roku 2030 co bude přispívat reformovaní energetického úseku Ukrajiny  na bázi principů a norem EU, posíleni jeho efektivnosti a průhlednosti.

Ukrajinská strana je hotova projednat jakékoliv návrhy od jiných členů EU z tohoto problému, které by povolili budoucí spoluprácí s EU v energetickém prostředí.            

zdroj: http://www.mfa.gov.ua/czechia/czech/news/detail/19826.htm